Projektové realizace

 

Naše hlavní přednosti:

 • Zámečnické práce provádíme přímo u zákazníka 
 • Vyrábíme různé přípravky, schody, schůdky, zakrytování strojů a veškeré další výrobky přímo na míru každému odvětví
 • Máme vlastní vybavení, materiál a dopravu 
 • Stavíme a upravujeme dopravníky, spádové regály a manipulační linky
 • Stavíme a upravujeme linky z trubkového i hliníkováho systému
 • Disponujeme sklady jednotlivých stavebnicových systémů, jsme schopni zareagovat na požadavky okamžitě 
 • Jsme přímými zástupci firem Bosch Rexroth, Beewatec, Festo ....
 • Materiály pro realizace linek a jejich úpravy konsignujeme, zákazník platí až v den spotřeby
 • Máme pouze kvalifikované zaměstnance  
 • Vždy navrhujeme ekonomické řešení výroby a úpravy
 • Jsme připraveni investovat do nových technologií, které nás posouvají 
 • Používáme zavedené a vyzkoušené systémy evidence spotřeby materiálu na každou zakázku
 • Máme dlouholeté zkušenosti v tomto odvětví
 • Naplňujeme odhodlání posunout se blíže požadavkům zákazníka 
 • Děláme svou práci rádi

Možnosti projektové realizace a realizační dílny

Zákazník má na výběr dvě možnosti projektové a realizační spolupráce:

 • PROJEKTOVÉ REALIZACE U ZÁKAZNÍKA zákazník nám vyčlení u sebe v provozu místo, kde si zřídíme projekční, realizační dílnu a vybavíme potřebným nářadím tak, abychom dle zadávaných prací byli schopni reagovat na všechny požadavky.
 • PROJEKTOVÉ REALIZACE U NÁS zákazník pouze zadává požadavky, následně si naši pracovníci danou úpravu zkreslí, rozměří a výrobu provádějí přímo u nás na dílně. Tedy materiál na realizaci putuje na dílnu PROVISIONTRADE-KOVO a veškerá konstrukce probíhá zde. Pokud se jedná o regály nebo součásti linek, postavíme je u nás, odzkoušíme funkčnost všech prvků, rozděláme na menší součásti a odvezeme na montáž zpět k zákazníkovi. Jedná-li se o úpravy, je nutné následně stroj či linku odstavit, aby mohla být realizována demontáž, úprava a následně samotná montáž již upravené součásti.

V obou případech má zákazník možnost provádět kontroly a vždy má přístup k proinvestovanému rozpočtu. V průběhu operací se může podílet na změnách a různých úpravách tak, aby bylo vše dle zákazníkových představ.

 

 

 

 

Zadávání prací a požadavků při projektové realizaci

Pro všechny zadávané práce a požadavky funguje výhradně jako prostředník mezi zákazníkem a PROVISIONTRADE-KOVO koordinátor projektových prací, který je vyškolen a přesně ví jak postupovat. Koordinátor má mnohaleté zkušenosti v poskytování projektových realizací a přesném plnění požadavků zákazníků.

Po zadání prací koordinátorovi : 

 • Koordinátor navrhne řešení výroby, úpravy tak, aby bylo z hlediska ceny ekonomické
 • Koordinátor se snaží navrhovat jednoduché koncepce a přihlíží tak k možnosti dalších úprav
 • Navrhnuté řešení je konzultováno se zákazníkem a následně nabídnuto 
 • Po schválení koordinátor zadává práci do systému PROVISIONTRADE-KOVO a následně, pokud je vyžadováno, do systému zákazníka
 • Je přidělen termín s ohledem na priority výroby
 • Koordinátor následně řídí provádění prací a úprav
 • Koordinátor rozděluje práci mezi jednotlivá pracoviště projekčních týmů
 • Po dokončení koordinátor předává hotovou zakázku zákazníkovi a na místě probíhá kontrola
 • Pokud je potřeba daný projekt upravit, koordinátor toto řeší obratem a zadává projekčnímu týmu, který se na práci podílel
 • Koordinátor spolu s týmem eviduje veškerý spotřebovaný materiál v reálném čase a snižuje tak náklady zákazníkovy tím, že vždy jsou účtovány náklady i se zpětnu kontrolou
 • Kontrolu si zákazník může provést vždy u koordinátora nebo přímo na místě realizace
 • Koordinátor si hlídá termíny dodání zakázek tak, aby byly splněny. Pokud termín nemůže být dodržen, vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, včas informuje zákazníka a snaží se danou věc vyřešit s co nejkratším spoždením 
 • Koordinátor je k zastižení vždy po domluvě na místě u zákazníka a nebo kdykoli na svém telefonním čísle. Tato dostupnost je NONSTOP.
 • Koordinátor komunikuje se zákazníky neomezeně – vždy je k dispozici
 

Kontrola prací a výkazy k projektové realizaci

Na průběh kontroly a vykazování prací dbáme především. K tomuto nám slouží přesně zavedený postup, který aplikujeme u všech zákazníků stejně. Tento systém je absolutně průhledný a kontrolovatelný jak pro zákazníka tak pro nás. Pro jasnou kontrolu a průhlednost vypracováváme:

 • Při zadání úkolu sepisujeme ihned s odpovědnou osobou zakázkový list (žádanku), která obsahuje:
  • Stanovený požadavek na výrobu, úpravu
  • Číslo žádanky
  • Datum zadání
  • Jméno zadavatele
  • Jméno vykonavatele
  • Podrobný popis práce
  • Stanovené podklady, které máme k dispozici
  • Jasné určení zda se jedná o novou výrobu nebo úpravu stávajícího zařízení
  • Jasné určení spotřeby materiálu, jakým způsobem bude dodáváno, vyráběno. Jaký druh materiálu se použije (ITEM, BOSCH, Nerez, Hliník, JEKL.. )
  • Odhad času výroby či úpravy
  • Odhadované množství materiálu a práce
  • Jasné rozčlenění výkonů v jednotlivých sekcích ( soustružení, frézování, obrábění, realizace, montáž, manipulace, dovoz ) vše stanoveno v časové ose
  • Podpisy zadavatele a vykonavatele
  • Datum podpisů
  • Poznámky pro případné dodatečné záznamy
 • Na každou práci se vyplňují pracovní výkazy za každého realizačního pracovníka, kde je jasně stanoveno v časové ose co kdy dělal. Pracovní výkaz obsahuje
  • Jméno realizačního pracovníka
  • Datum práce
  • Druh práce a popis činností v čase
  • Druh zakázky – číslo
  • Specifikace materiálu
 • Při ukončení zakázky je do žádanky připnut list spotřeby materiálu, materiálovník. List spotřeby materiálu obsahuje:
  • Jasný název materiálu
  • Množství spotřebovaného materiálu
  • Jasná specifikace jakosti materiálu
  • Míry materiálu a příslušenství
  • Konečné množství materiálu
 • Po přidání materiálového listu k žádance představí koordinátor zadavateli, jak jsme se do odhadovaných časů vešli a jak se povedlo naplnit očekávání. Ve většině případů se podaří čas odhadnout správně. Koordinátor se zadavatelem společně zkontrolují zakázku a podepíší žádanku do kolonky zkontrolováno, kým. Součástí žádanky je i výkaz práce realizačních pracovníků a souhrnný přehled časů na jednotlivé úkony.
 • Na základě podepsané žádanky vystavujeme nabídkový list spolu s cenovou kalkulací. 
 • Na základě cenové nabídky provede zákazník interní kontrolu dle dodaných výkazů, žádanek a celkového přehledu nákladů. Při nejasnostech může kdykoliv zákazník zkontaktovat buď koordinátora nebo jednotlivého realizačního pracovníka.
 

 

Přehled našich zkušeností

Za dlouhou dobu spolupráce a fungování těchto projektových realizací u mnoha našich zákazníků, máme k dispozici moho zkušeností přímo z výrob a provozů a nebojíme se je dále rozšiřovat a používat v praxi.

Několik příkladů z mnoha našich projektových realizací:

 • Výroba na soustruzích, frézách u zákazníka
 • Svařování oceli, nerezu u zákazníka
 • Výroba různých konstrukčních prvků a přípravků pro zjednodušení výrobního procesu
 • Návrhy zlepšovacích prvků – na základě dlouhodobých zkušeností u mnoha zákazníků
 • Výroba nástěnek a prezentačních stolů
 • Konstrukce nástěnek a prezentačních stolů a cedulí
 • Opravy na linkách – výměny částí a výroba částí linek
 • Konstrukce linek s pohony dle požadavku zákazníka
 • Výroba spádových regálů s pneupohony
 • Výroba regálů z trubkových a hliníkových profilů
 • Výroba a úpravy ESD pracovišť
 • Výroba a vývoj prvků pro logistiku ( manipulační vozíky, regály )
 • Krytování strojů, lisů a linek dle požadavků BOZP a přesných stanov
 • Čištění a údržba linek, strojů, pecí, lisů, klimatizací dle zadaných SOP
 • Začlenění pracovníků do procesu u zákazníka dle jeho specifikace a náhrada za pracovníky kmenové v době nemoci či dovolené
 • Značení strojů, ohraničení ( barvy, názvy, linky a čáry )
 • Značení prostředí strojů pro zlepšení orientace obsluhy
 • Řešení nestandardních situací ( havárie lisu, poškození mechanických částí linek )
 • Expresní řešení situací – ihned po zavolání dodáváme pracovní sílu
 • Realizace všech možných součástí a dodávek ze systémů ITEM, BOSCH a BEEWATEC
 • Realizace prací za využití našich zkušeností

Ukázka naší práce

 

FOTOGALERIE

 

Zpět

Naše společnost je Váš spolehlivý obchodní partner!!!!

 

Cílem každé společnosti, která chce na trhu uspět je spokojený zákazník!!!!

 Naše společnost je vysoce orientována na zákazníka, proto se neváhejte obrátit na náš kvalifikovaný tým s jakýmkoliv požadavkem!

PROVISIONTRADE, s.r.o. PROVISIONTRADE, s.r.o.
PROVISIONTRADE, s.r.o.
Na Dolech 10
Jihlava 586 01


GSM: +420 774 450 440
email: info@provisiontrade-kovo.cz

 

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí - pátek
6:30 - 14:30